HET FUNCTIONEREN VAN JOUW TEAM IS MEDE BEPALEND VOOR JOUW SUCCES ALS LEIDINGGEVENDE
30 oktober 2020 

HET FUNCTIONEREN VAN JOUW TEAM IS MEDE BEPALEND VOOR JOUW SUCCES ALS LEIDINGGEVENDE

Het functioneren van jouw team is mede bepalend voor jouw succes als leidinggevende. Het is een proces dat jullie samen aangaan. Daarbij is het niet altijd even makkelijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen (en houden).

Als leidinggevende ben jij er om het team te begeleiden, te laten ontwikkelen en te coachen waar nodig. Je wilt hen motiveren en stimuleren om de gestelde doelen te behalen. Het is jouw taak om je team te laten groeien en ontwikkelen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn kaders en structuur heel belangrijk. Wanneer je een team te vrij laat gaan zij de gestelde doelen niet behalen.

Dus mijn tip; stel duidelijke kaders waar binnen jouw team mag opereren en zorg voor die heldere structuur zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

Over de schrijver
Reactie plaatsen