Privacy- en cookiestatement: Romildevancommenee.com

Dit is het privacy- en cookiestatement van ROMILDEVANCOMMENEE.COM B.V. en RVC.COM Holding B.V., hierna genaamd ROMILDEVANCOMMENEE.COM. Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle producten en activiteiten van ROMILDEVANCOMMENEE.COM B.V. en RVC.COM Holding B.V. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij zijn als volgt te bereiken:


Post-/Vestigingsadres: Boomstraat 51B


Postcode: 1015 LB
Plaats: Amsterdam
KvK nr.: 86617481 ROMILDEVANCOMMENEE.COM B.V.

E-mailadres: contact@romildevancommenee.com


In dit privacy- en cookiestatement informeren wij je hoe ROMILDEVANCOMMENEE.COM jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geven wij aan dat we voldoen aan de verplichtingen uit de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de Telecommunicatiewet en Cookiewet (samen de toekomstige e- Privacyverordening).

ROMILDEVANCOMMENEE.COM respecteert de privacy van alle klanten, abonnees, betrokkenen evenals van de bezoekers van de website. https://www.romildevancommenee.com is de website van ROMILDEVANCOMMENEE.COM.
Wij zorgen er verder voor dat de persoonlijke informatie die wij van jou ontvangen, vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld en goed worden beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen.


Het komt echter wel voor dat we gegevens delen met anderen, omdat zij ons ondersteunen in de bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij.

Dit privacy- en cookiestatement is uitsluitend van toepassing op de producten van ROMILDEVANCOMMENEE.COM. Wees je er dus van bewust dat ROMILDEVANCOMMENEE.COM niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder, oftewel de privacywaakhond van Nederland, ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst ROMILDEVANCOMMENEE.COM je naar de website van de AP: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE ROMILDEVANCOMMENEE.COM KAN VERZAMELEN

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ROMILDEVANCOMMENEE.COM van jou kan verwerken, afhankelijk van de situatie:

 • Jouw voor-en achternaam;
 • Jouw adresgegevens;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw geslacht;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw aanbeveling;
 • Jouw bankrekeningnummer;
 • Jouw IP-adres;
 • Jouw locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website;
 • Gegevens over jouw surfgedrag;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

ROMILDEVANCOMMENEE.COM verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers of andere betrokkenen.

Kinderen

ROMILDEVANCOMMENEE.COM heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ROMILDEVANCOMMENEE.COM dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet ROMILDEVANCOMMENEE.COM doelen hebben bepaald.
Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van producten en/of diensten van ROMILDEVANCOMMENEE.COM en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan ROMILDEVANCOMMENEE.COM verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de AVG zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 • Het algemeen belang;
 • Het gerechtvaardigd belang;
 • Vitale belangen;
 • Op basis van een overeenkomst;
 • Op basis van een wettelijkeplicht;
 • Op basis van toestemming.

 

Bij ieder doel moet ROMILDEVANCOMMENEE.COM een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (profilering) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ROMILDEVANCOMMENEE.COM) tussen zit.


HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

ROMILDEVANCOMMENEE.COM bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Van de genoemde persoonsgegevens onder het kopje ‘PERSOONSGEGEVENS DIE ROMILDEVANCOMMENEE.COM KAN VERZAMELEN’ geven wij hieronder aan hoe lang wij deze bewaren:


GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

ROMILDEVANCOMMENEE.COM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven (verwerkers) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ROMILDEVANCOMMENEE.COM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt ROMILDEVANCOMMENEE.COM (persoons)gegevens:

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan om gebruik te maken van diensten van buiten de EU.
Deze bedrijven zijn altijd gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land, dat wil zeggen dat deze voldoen aan de standaarden die de AVG voorschrijft.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Wij informeren je welke rechten je allemaal hebt op basis van de AVG. Wil je deze rechten in de praktijk brengen, dan kun je hieronder lezen hoe dat precies moet.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door ROMILDEVANCOMMENEE.COM in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@romildevancommenee.com

ROMILDEVANCOMMENEE.COM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.


INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ROMILDEVANCOMMENEE.COM.

Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van onze diensten en producten gebruik wil maken, maar naar een andere coach overstapt.


INDIENEN KLACHT

ROMILDEVANCOMMENEE.COM wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de AP), als je van mening bent dat ROMILDEVANCOMMENEE.COM niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: 
 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van ROMILDEVANCOMMENEE.COM wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die ROMILDEVANCOMMENEE.COM gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele, analytische en tracking cookies
ROMILDEVANCOMMENEE.COM maakt op haar website geen gebruik van functionele maar wel van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van ROMILDEVANCOMMENEE.COM.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen. 
 ROMILDEVANCOMMENEE.COM maakt ook gebruik van tracking cookies, maar daarvoor vragen we altijd eerst om jouw toestemming.


Google Analytics
Wij willen graag weten hoe jij als bezoeker gebruik maakt van de website. Wij zijn dan in staat om de website te optimaliseren. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google- diensten, maar alleen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via de website. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Social media (buttons)
Wij zijn ook actief op verschillende social media-kanalen. Wanneer je onze social media pagina’s bezoekt of als je er commentaar op plaatst, kunnen wij of door mij ingeschakelde dienstverleners, gegevens over je gebruik verzamelen.

Als je via social media communiceert met ons, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een boodschap verzendt of op een like knop klikt, kunnen wij gegevens over je ontvangen, zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. Wij gebruiken die gegevens om zo goed mogelijk op je te reageren.

Op de website van ROMILDEVANCOMMENEE.COM zijn ook social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram of LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom het privacy- en

cookiestatement van voorgaande social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Facebook-pixel
Wij maken (sporadisch) gebruik van een zogenaamde “Facebook-pixel”. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Er wordt dan door Facebook een cookie geplaatst op onze website.
Wij gebruiken een Facebook pixel om:

 • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);
 • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
 • je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Via de link hieronder, kun je lezen je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Tijdens het bezoeken van onze website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd. Facebook kan deze gegevens aan derden verschaffen als Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover er derden zijn die namens Facebook deze informatie verwerken. Facebook is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en bepaalt dus bijvoorbeeld zelf hoe lang zij de gegevens bewaren, met welk doel en op welke grondslag. Facebook kent een eigen privacy-beleid, dat je hier kunt vinden: https://www.facebook.com/about/ privacy/


Affiliate cookies
Op onze website kunnen cookies worden geplaatst door derden (affiliate cookies), te weten affiliate marketeers. Hiervoor hoeven wij geen toestemming te vragen1.
Affiliate cookies vallen onder de uitzondering in de Telecommunicatiewet, waardoor de adverteerder, publisher of het affiliatenetwerk geen toestemming hoeft te vragen voordat een affiliate cookie wordt geplaatst.

De adverteerder of publisher moet daarentegen wel de bezoekers informeren over het gebruik van deze cookies.

1 “Affiliate cookies zijn niet bedoeld om informatie te verzamelen over de gebruiker, maar over de affiliate; welke affiliate heeft recht op de beloning omdat zijn advertentie heeft geleid tot een verkoop. Indien de met de affiliate cookies verkregen informatie alleen voor deze doelen worden gebruikt, zal dit geen of nauwelijks gevolgen hebben voor de privacy van de internetgebruiker en valt dit type cookies onder de uitzondering.”, aldus minister Kamps, mei 2013.

De affiliate marketeers maken gebruik van zogenaamde matching-technologie. Daarbij worden zo min mogelijk gegevens opgeslagen en de data die worden opgeslagen, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze worden zeer zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De data worden ook niet aan derden doorverkocht. Ook worden de data niet gebruikt om ‘behavioural’ klant profielen aan te maken of hiervoor te gebruiken.


Opt-out
Over het gebruik van bovenstaande cookies wordt op de website toestemming gevraagd. Als je niet wil dat jouw gegevens getrackt worden, dan raden wij je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.


BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben een aantal van de beveiligingsmaatregelen op een rijtje gezet:

 • De website van ROMILDEVANCOMMENEE.COM maakt gebruik van betrouwbare SSL/TSL Certificaten om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Wij werken de plugins en het thema van de website regelmatig bij;
 • Wij beschermen de systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;
 • Derde partijen (verwerkers hierboven genoemd) die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ROMILDEVANCOMMENEE.COM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@romildevancommenee.com


WIJZIGINGEN

Tot slot, het meest actuele privacy- en cookiestatement vind je steeds op onze website.